Geuroverlast

Als de geur in een ruimte of van een product negatieve associaties heeft, of zelfs ronduit vies is, beinvloedt dit de complete perceptie. Een negatieve geur is een enorm sterke dissatisfier bij de gebruiker en consument.

Om geuroverlast tegen te gaan, zijn verschillende aanpakken mogelijk.
Ten eerste is het van belang om de oorzaak van de geuroverlast te doorgronden en zo mogelijk deze oorzaak weg te nemen. Vervolgens bieden neutralisatie, maskering en parfumering verschillende mogelijkheden.

Annindriya heeft een gedegen expertise opgebouwd in het wegwerken van stankoverlast en negatieve geurbeleving.
Wij deden dat  met name:

  • binnen de zorg
  • bij productontwikkeling van technology FMCG producten
  • bij gebouwen.